Z telefonu stacjonarnego:

  • 999 - Pogotowie
  • 998 - Straż Pożarna
  • 997 - Policja
  • 994 - Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne
  • 993 - Pogotowie Ciepłownicze
  • 992 - Pogotowie Gazowe
  • 991 - Pogotowie Energetyczne
  • 988 - Telefon Zaufania
  • 986 - Straż Miejska
  • 981 - Pomoc Drogowa

Dzwoniąc z telefonu komórkowego, należy wybrać jeszcze dodatkowo numer kierunkowy miasta, na przykład: 14 - 997 - aby połączyć się z Posterunkiem Policji w Tarnowie. W budkach telefonicznych nie są pobierane opłaty za połączenia z telefonami alarmowymi.

Istnieje także ogólny numer alarmowy: 112, pod który można dzwonić bez podawania numeru kierunkowego. Rozmowa zostanie przekierowana przez operatora do odpowiedniej służby ratunkowej. Niemniej w sytuacjach wyjątkowo poważnych najlepiej wybierać bezpośrednio numer odpowiedniej jednostki ratowniczej (999, 998, 997), ponieważ ogólny numer (112) może działać niepoprawnie w niektórych regionach.