• Już w trakcie czynności doraźnych należy wezwać pomoc. Pamiętać należy, iż wzywanie pomocy nie może przerywać czynności ratowniczych. Dlatego też konieczna jest współpraca innych osób.
 • W sytuacji, w której brak jest chętnych do pomocy należy powierzyć to zadanie konkretnej osobie, błędem jest zdanie: "niech ktoś wezwie karetkę" – w takiej sytuacji najczęściej nikt z gapiów nie poczuje się zobligowany do wezwania pomocy.
 • Zabezpiecz ofiarę przed utratą ciepła, użyj koca lub np. płaszcza.
 • Jeżeli ofiara wypadku jest przytomna staraj się ją uspokoić i sam zachowaj spokój.
 • Nie podawaj płynów osobie nieprzytomnej lub półprzytomnej, jak też osobie skarżącej się na ból brzucha (podejrzenie obrażeń narządów wewnętrznych).

POGOTOWIE RATUNKOWE NALEŻY WZYWAĆ DZWONIĄC POD BEZPŁATNY NUMER ALARMOWY: 999

MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z NUMERU ALARMOWEGO KTÓRY OBOWIĄZUJE WE WSZYSTKICH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ: 112

Numer 112 dostępny głównie z telefonów komórkowych nie został jeszcze ujednolicony na terenie Polski jako główny numer alarmowy Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Dlatego dzwoniąc pod nr 112 może zgłosić się inny dyspozytor niż dyspozytor medyczny np. dyspozytor policji, wtedy Twoje zgłoszenie zostanie natychmiast przekazane bądź przekierowane do dyspozytora medycznego.

Odpowiedz na pytania dyspozytora:

 • Gdzie to się stało?
  Miejsce wypadku lub zachorowania, miejscowość, w miarę dokładny adres, jakieś charakterystyczne punkty topograficzne ułatwiające zespołowi dotarcie na miejsce zdarzenia.
 • Jak się nazywa?
  Ewentualne dane osobowe (imię, nazwisko, wiek) osoby potrzebującej pomocy. Jeżeli jest to osoba nieznajoma - po prostu powiedz, że jej nie znasz.
 • Co się stało?
  Rodzaj wypadku lub zachorowania (np. wypadek samochodowy, upadek z wysokości, zasłabnięcie w miejscu publicznym, atak padaczki itp.)
 • Jaki jest stan osoby wymagającej pomocy?
  Czy jest przytomna, czy oddycha, czy się rusza, czy na coś w przeszłości chorowała. Jeżeli jest to wypadek -ile osób jest poszkodowanych i jaki jest ich stan ogólny.
 • Kim Ty jesteś jako osoba wzywająca?
  Twoje nazwisko i numer telefonu z którego dzwonisz. Pamiętaj, że w przypadkach wątpliwych (podejrzenie fałszywego wezwania, niedokładne dane adresowe lub przerwanie rozmowy) dyspozytor może potwierdzić wizytę, uściślić adres lub ponownie nawiązać rozmowę.