Ze względu na drogę wchłonięcia trucizny rozróżniamy zatrucia przez:
 • drogi oddechowe
 • przewód pokarmowy
 • skórę
 1. Pierwsza pomoc przy zatruciach drogą oddechową:
  • usunąć chorego z miejsca w którym nastąpiło zatrucie, a następnie wynieść na świeże powietrze
  • rozluźnić wszystkie uciskające części ubioru
  • zdjąć odzież, gdy istnieje podejrzenie, że mogła ona ulec zanieczyszczeniu środkami trującymi
  • zapewnić zatrutemu bezwzględny spokój
  • zapewnić choremu warunki umożliwiające ochronę przed utratą ciepłą
  • w przypadku braku akcji serca i oddychania (bezwzględnie pamiętając o skontrolowaniu drożności dróg oddechowych)
  • rozpocząć sztuczne oddychanie i masaż serca
  • w razie wystąpienia drgawek zabezpieczyć chorego przed przegryzieniem języka (np. włożyć między zęby kawałek drewna)
 2. Zatrucia drogą pokarmową:
  • usunąć truciznę z żołądka przez spowodowanie wymiotów (drażnienie tylnej ściany gardła lub podanie do wypicia szklanki bardzo słonej wody)
  • podawać zwykłą wodę (rozcieńcza i zobojętnia truciznę) zawiesinę węgla aktywnego lub wodny roztwór białka kurzego (dwa białka na szklankę wody)
  • ponowne spowodowanie wymiotów
 3. Zatrucia przez skórę:
  • rozebrać zatrutego w celu odizolowania od odzieży
  • zmyć skórę strumieniem wody dbając o to, aby strumień wody ze spłukaną trucizną nie skaził zdrowych części ciała.
  UWAGA! Jak najszybciej wezwać lekarza lub zapewnić transport chorego do szpitala. Podać lekarzowi nazwę substancji trującej, a przy substancji nieznanej zabrać pierwsze wymiociny i przekazać lekarzowi co umożliwi przeprowadzenie szczegółowej analizy i ułatwi leczenie.