Rozróżnia się trzy stopnie odmrożeń:
  • I stopień – zblednięcie i zdrętwienie odmrożonej części ciała, pieczenie skóry
  • II stopień – oprócz sinoczerwonego zabarwienia skóry pojawiają się pęcherze wypełnione płynem surowiczym
  • III stopień – dochodzi do martwicy tkanek
Pierwsza pomoc:
  • odmrożone miejsca stopniowo ogrzać (przy I stopniu)
  • nałożyć jałowy opatrunek (II i III stopień)
  • podać środki przeciwbólowe ( II i III stopień)
  • przewieźć chorego do szpitala w celu otrzymania fachowej opieki medycznej
  • przy wszystkich stopniach odmrożeń podawać ciepłe płyny do picia