Zachorowania wywołane są przez nieustalony jeszcze czynnik zakaźny szerzący się drogą powietrzno-kropelkową. Okres wylęgania choroby wynosi 2-10 dni. Początkowe objawy są niespecyficzne: gorączka powyżej 38 stopni C z towarzyszącymi często dreszczami, bólem głowy, bólami mięśni i poczuciem choroby. W ciągu 3 - 7 kolejnych dni dołącza się suchy kaszel i duszność. Około 10-20% zachorowań przebiega z niewydolnością oddechową wymagającą wspomaganego oddychania.

Chociaż zakażenie szerzy się od osób zakażonych drogą powietrzno - kropelkową, to jednak nie przenosi się tak łatwo jak np. grypa. Najbardziej narażone są osoby mające bezpośrednią styczność z chorym - 90% przypadków zachorowań wystąpiło wśród personelu medycznego opiekującego się osobami chorymi. Obecnie trwają badania, które wyjaśnią czy zespół SARS może być przenoszony drogą materiałową.
Czynnikiem podejrzanym o wywołanie zachorowań na SARS jest wirus z rodziny Paramyxoviridae (pokrewny wirusom np. odry, świnki). Ostatnie doniesienia badaczy amerykańskich wskazują ponadto przynależność czynnika etiologicznego wywołującego SARS do rodziny Coronaviridae - do której należą m.in. wirusy wywołujące ok. 1/3 zachorowań na nieżyt nosa. Wykluczono, że zachorowania powoduje wirus grypy lub inne wirusy mu pokrewne. Nie ustalono również ewentualnego rezerwuaru zwierzęcego.

Podejrzenie o wystąpienie SARS

Zachorowanie wystąpiło po 1 lutego 2003 r. i spełnia następujące kryteria:

  • objawy infekcji dróg oddechowych
  • temperatura ciała > 38° C
  • jeden lub więcej objawów choroby układu oddechowego (np. kaszel, duszność, trudności w oddychaniu, hipoksja lub radiologiczne objawy zapalenia płuc lub ostrego zespołu niewydolności oddechowej - ARDS)
  • podróż do obszarów występowania SARS: Hong Kong, Chiny - prowincja Guangdong, Pekin, Shanxi, Hanoi - Wietnam, Singapur, Taiwan, w ciągu 10 dni przed wystąpieniem objawów, lub zachorowanie osoby, która pozostawała w bliskiej styczności w ciągu 10 dni przed wystąpieniem objawów z osobą, która miałea objawy ze strony układu oddechowego i podróżowała do obszarów zagrożenia SARS lub z osobą, która jest poddana obserwacji w kierunku SARS

Bliska styczność jest definiowana jako:

  • bezpośredni kontakt z wydzielinami dróg oddechowych lub płynów ustrojowych osoby podejrzanej o zachorowanie na SARS, a także opieka nad taką osobą lub mieszkanie z nią w jednym mieszkaniu.

W przypadku zaobserwowania ww. objawów u siebie należy bezzwłocznie zgłosić się do najbliższej stacji sanitarno-epldemiologicznej lub oddziału zakaźnego w szpitalu, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Skutecznym sposobem zapobiegania zachorowaniu jest:

  • ochrona dróg oddechowych przez użycie masek z tzw. filtrami HEPA zatrzymującymi najmniejsze cząstki i aerozole. Również maski z gazy lub bibuły w znacznym stopniu zmniejszają ryzyko zakażenia się. Osoby chore powinny używać masek z gazy lub bibuły i być poddane izolacji.