Zwichnięciem nazywamy częściowe lub całkowite przemieszczenie jednej lub kilku kości w obrębie stawu. Oprócz przemieszczenia dochodzi zazwyczaj do uszkodzenia torebki stawowej oraz wiązadeł.

Objawy zwichnięcia:

  • ostry ból występujący w stawie
  • zniekształcenie stawu
  • zniesienie lub ograniczenie ruchu w stawie

Pierwsza pomoc:

  • przyłożyć zimny okład na zwichnięty staw (np. używając altacetu)
  • unieruchomić staw za pomocą szyny i opaski
  • podać środki przeciwbólowe
  • przetransportować chorego do lekarza (przy zwichnięciach stawów: kolanowego, biodrowego i skokowego – w pozycji leżącej)