Najczęstsze przyczyny:

 • wypadki komunikacyjne
 • upadki z wysokości
 • skoki do wody

Najczęstsze objawy:

 • Kręgosłup szyjny:

  • ograniczona ruchomość głowy
  • przymusowe ułożenie głowy
  • ból przy poruszaniu głowy
  • zaburzenia czucia w kończynach górnych i dolnych
  • niedowłady kończyn górnych i dolnych
  • zaburzenia oddechowe
 • Kręgosłup piersiowy i lędźwiowy:

  • ból wzdłuż kręgosłupa samoistny lub uciskowy
  • zaburzenia czucia kończyn dolnych
  • niedowłady kończyn dolnych

Postępowanie:

Zasadą jest możliwe najskuteczniejsze uruchomienie kręgosłupa.

Uzyskuje się je za pomocą:

 • deski (noszy) unieruchamiających tułów
 • kołnierza szyjnego
 • kamizelki tułowiowej

Przy braku powyższych należy:

 • ułożyć chorego na równym twardym podłożuuruchomić głowę i szyję dostępnymi środkami wynoszenie poszkodowanego z samochodu przeprowadzić ostrożnie przy pomocy kilku osób, przy porażeniu oddechu należy rozpocząć sztuczne oddychanie