Media niemal każdego dnia informują nas o różnego rodzaju zdarzeniach kryzysowych na świecie, które są wynikiem aktów terroru, katastrof przemysłowych czy klęsk żywiołowych. Wiele z nich jest efektem szybko postępującego uprzemysłowienia i zmian klimatycznych. Nasz kraj też nie jest wolny od takich zagrożeń a jak pokazują ostatnie lata, coraz częściej wiele regionów w Polsce jest doświadczanych klęskami żywiołowymi na skalę wcześniej niespotykaną.
Zdarzenia kryzysowe mogą wystąpić szybko i bez ostrzeżenia. Dlatego tak ważna jest wiedza jak się zachować w obliczu zagrożenia. Czy wiemy jak zachować się w razie pożaru, powodzi, huraganowych wiatrów, skażenia terenu spowodowanego wykolejeniem się cysterny przewożącej niebezpieczne substancje chemiczne?
Tutaj właśnie zamieszczono podstawowe informacje jak zachować się podczas zdarzeń kryzysowych, które mogą przytrafić się każdemu z nas.


Przy opracowaniu poradników wykorzystano materiały:

  • Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • Komendy Głównej Policji
  • Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej