Terroryzm to szeroki termin na oznaczenie użycia siły lub przemocy w stosunku do osób lub własności, w celu zastraszenia, przymuszenia lub okupu.

Terroryści często występują z pogróżkami, by wywołać strach w społeczeństwie i przekonać obywateli, że Rząd nie jest w stanie zapobiec terrorowi. Skutki terroryzmu mogą obejmować znaczną liczbę ofiar, uszkodzenia budynków, zakłócenia w dostępie do tak podstawowych usług, jak: elektryczność, dostawy wody, komunikacja miejska, telekomunikacja i opieka medyczna.
Możesz przygotować się na poradzenie sobie podczas ataku terrorystycznego, korzystając z tych samych sposobów, które znajdują zastosowanie podczas innych sytuacji kryzysowych:

 • Bądź czujnym i zorientowanym w tym, co dzieje się w najbliższym otoczeniu.
  Podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma lub pojawia się mało znaków ostrzegawczych.
 • W czasie podróży należy przedsięwziąć wszelkie możliwe środki ostrożności.
  Zwracaj uwagę na rzucające się w oczy lub po prostu nietypowe zachowania. Nie przyjmuj od obcych osób żadnych pakunków. Nie pozostawiaj bagażu bez opieki.
 • Zapamiętuj gdzie znajdują się wyjścia ewakuacyjne.
  Zawczasu pomyśl, którędy można by ewakuować się w pośpiechu z budynku, metra lub zatłoczonych miejsc. Zapamiętaj gdzie znajdują się klatki schodowe.
 • Zapamiętuj elementy z najbliższego otoczenia.
  Zwróć uwagę na ciężkie lub łatwo tłukące się przedmioty, które mogą być przesunięte, zrzucone lub zniszczone podczas wybuchu.

Porady Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej:
"Zasady postępowania na wypadek zagrożenia atakiem terrorystycznym"

W supermarketach, domach towarowych, kinach, lotniskach, dworcach itp.:

 • nie parkuj przed wyjściami z obiektów
 • pilnuj swoich dzieci
 • zwracaj uwagę na podejrzane pakunki, nietypowe zapachy
 • zgłoś o swoich podejrzeniach służbie ochrony bądź obsłudze obiektu

W przypadku, gdy usłyszysz alarm:

 • bezwzględnie podporządkuj się poleceniom służb ochrony lub komunikatom rozgłaszanym przez głośniki
 • najkrótszą drogą opuść obiekt, pilnuj swojej rodziny!
 • udziel pomocy osobom starszym lub niepełnosprawnym
 • nie korzystaj z wind – możesz zostać uwięziony
 • nie wracaj do obiektu

W przypadku zdarzenia:

 • jeżeli jesteś ranny – wzywaj głosem pomocy
 • jeżeli możesz, udziel pomocy poszkodowanym, wynosząc ich poza strefę bezpośredniego zagrożenia
 • oddychaj przez chusteczkę lub osłoń usta i nos kawałkiem materiału
 • natychmiast opuść obiekt
 • wykonuj polecenia ratowników, służby ochrony lub Policji

Pamiętaj!
W przypadku silnego zadymienia spowodowanego pożarem, najwięcej tlenu jest przy podłodze. W przypadku zadymienia poruszaj się na kolanach lub nisko schylony, w miarę możliwości wzdłuż ścian.
Telefony alarmowe:

 • 997 – policja
 • 998 – straż pożarna
 • 999 – pogotowie ratunkowe
 • 112 – telefon alarmowy z telefonów komórkowych

Strażacy radzą:
Jak postępować w przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia.
W przypadku otrzymania jakiejkolwiek przesyłki niewiadomego pochodzenia lub budzącej podejrzenia z jakiegokolwiek innego powodu:

 • brak nadawcy
 • brak adresu nadawcy
 • przesyłka pochodzi od nadawcy lub z miejsca z którego nie spodziewamy się

należy:

 1. Nie otwierać tej przesyłki!
 2. Umieścić tę przesyłkę w grubym worku plastikowym, szczelnie zamknąć
 3. Worek ten należy umieścić w drugim grubym plastikowym worku, szczelnie należy zamknąć: zawiązać supeł i zakleić taśmą klejącą
 4. Paczki nie należy przemieszczać. Należy pozostawić ją na miejscu
 5. Powiadomić lokalny posterunek policji (997, komórka 112) lub straż pożarną (998).

Służby te podejmą wszystkie niezbędne kroki w celu bezpiecznego przejęcia przesyłki.
W przypadku, gdy podejrzana przesyłka została otwarta i zawiera jakąkolwiek podejrzaną zawartość w formie stałej (pył, kawałki, blok, galaretę, pianę lub inną) lub płynnej należy:

 1. Możliwie nie naruszać tej zawartości: nie rozsypywać, nie przenosić, nie dotykać, nie wąchać, nie powodować ruchu powietrza w pomieszczeniu (wyłączyć systemy wentylacji i klimatyzacji, zamknąć okna).
 2. Należy całą zawartość umieścić w worku plastikowym, zamknąć go i zakleić taśmą lub plastrem.
 3. Należy dokładnie umyć ręce.
 4. Zaklejony worek umieścić w drugim worku, zamknąć go i zakleić.
 5. Ponownie dokładnie umyć ręce.
 6. W przypadku braku odpowiednich opakowań należy unikać poruszania i przemieszczania przesyłki.
 7. Bezzwłocznie powiadomić lokalny posterunek policji (997, komórka 112) lub straż pożarną (998) i stosować się do ich wskazówek.
 8. Po przybyciu właściwych służb należy bezwzględnie stosować się do ich zaleceń.

Ścisłe przestrzeganie tych zaleceń pozwoli zwiększyć Twoje bezpieczeństwo i Twoich bliskich!