Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 129

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Silny wiatr/1

Obszar

województwo małopolskie - subregion północny

Ważność (cz. urz.)

od godz. 17:00 dnia 10.12.2017 do godz. 11:00 dnia 12.12.2017

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, z porywami do 90 km/h, z kierunków południowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

90%

Uwagi

Okresami, zwłaszcza w poniedziałek w ciągu dnia, prędkość wiatru słabsza.

Obowiązują: Do godz.11:00 dnia 12.12.2017 OSTRZEŻENIE nr 128 na SILNY WIATR/2 wydane o godz.07:14 dnia 10.12.2017.

Dyżurny synoptyk

Łukasz Kiełt

Godzina i data wydania

godz. 07:40 dnia 10.12.2017

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 małopolskie. północny od 17:00/10.12 do

11:00/12.12.2017 prędkość do 45 km/h, porywy do 90 km/h, S

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.